Gjennomgang Easy-sykler.

Vår fagsjef viser dere Easy-sykler. I det nye sykkelanbudet som trådde i kraft 1. mars 2020 er det en ny post (17) som omhandler tohjulssykler med hjelpemotor. Easy i fire ulike størrelser er syklene i denne posten.

Produsert av Beitostølen Helsesportsenter
Tilbake til oversikt